فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LTD با موضوع MANUFACTURING SITE , FACILITIES, PERSONNEL AND OPERATING PROCEDURES IN HYOGO, JAPAN.

نام شرکت: SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LTD
تاریخ ثبت : 35681
موضوع و زمینه کار : MANUFACTURING SITE , FACILITIES, PERSONNEL AND OPERATING PROCEDURES IN HYOGO, JAPAN.
شهر : La Plata
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12465338
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 12645

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs