فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO LTD با موضوع HDPE BOTTLES FOR ORAL SOLID PREPARATION

نام شرکت: SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO LTD
تاریخ ثبت : 42500
موضوع و زمینه کار : HDPE BOTTLES FOR ORAL SOLID PREPARATION
شهر : Salta
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12639958
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 30608

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs