فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina SAGAR RUBBER PRODUCTS PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SAGAR RUBBER PRODUCTS PVT LTD با موضوع PACKING MATERIAL – ALLIED PRODUCTS FOR HEALTHCARE

نام شرکت: SAGAR RUBBER PRODUCTS PVT LTD
تاریخ ثبت : 39402
موضوع و زمینه کار : PACKING MATERIAL – ALLIED PRODUCTS FOR HEALTHCARE
شهر : Córdoba
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12549138
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 21163

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs