فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina OTSUKA CHEMICAL INDIA PRIVATE LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت OTSUKA CHEMICAL INDIA PRIVATE LTD با موضوع P-METHOXYBENZYL (6R,7R)-3-CHLOROMETHYL-8-OXO-7-PHENYLACETAMIDO-5-THIA-L-AZABICYCLO [4.2.0]OCT-2-ENE-2-CARBOXYLATE GCLE CHEMICAL SUBSTANCE

نام شرکت: OTSUKA CHEMICAL INDIA PRIVATE LTD
تاریخ ثبت : 39916
موضوع و زمینه کار : P-METHOXYBENZYL (6R,7R)-3-CHLOROMETHYL-8-OXO-7-PHENYLACETAMIDO-5-THIA-L-AZABICYCLO [4.2.0]OCT-2-ENE-2-CARBOXYLATE GCLE CHEMICAL SUBSTANCE
شهر : Córdoba
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12564468
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 22723

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs