فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC با موضوع MANUFACTURING OF PLASTIC BOTTLES FOR FOOD AND PHARMACEUTICAL USE

نام شرکت: MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC
تاریخ ثبت : 41848
موضوع و زمینه کار : MANUFACTURING OF PLASTIC BOTTLES FOR FOOD AND PHARMACEUTICAL USE
شهر : Córdoba
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12620728
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 28521

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs