فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina AMCOR FLEXIBLES SELESTAT Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AMCOR FLEXIBLES SELESTAT با موضوع ALUMINUM FOIL PACKAGING MATERIALS

نام شرکت: AMCOR FLEXIBLES SELESTAT
تاریخ ثبت : 30348
موضوع و زمینه کار : ALUMINUM FOIL PACKAGING MATERIALS
شهر : La Plata
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12389478
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 5015

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs