فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

HANGZHOU HUADONG MEDICINE GROUP KANGRUN PHARMACEUTICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HANGZHOU HUADONG MEDICINE GROUP KANGRUN PHARMACEUTICAL CO LTD با موضوع EVEROLIMUS نام شرکت: HANGZHOU HUADONG MEDICINE GROUP KAN..

ادامه مطلب

PHILLIPS PETROLEUM CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PHILLIPS PETROLEUM CO با موضوع MARLEX 0202 POLYOLEFIN RESIN نام شرکت: PHILLIPS PETROLEUM COتاریخ ثبت : 24558موضوع و زمینه کا..

ادامه مطلب

UMANG PHARMATECH PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت UMANG PHARMATECH PVT LTD با موضوع SPRAYSPHERE نام شرکت: UMANG PHARMATECH PVT LTDتاریخ ثبت : 39166موضوع و زمینه کار : SPRAYSPHE..

ادامه مطلب

EMBIO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت EMBIO LTD با موضوع EPHEDRINE HYDROCHLORIDE USP نام شرکت: EMBIO LTDتاریخ ثبت : 33459موضوع و زمینه کار : EPHEDRINE HYDROCHLORIDE USPشهر : Q..

ادامه مطلب

VICTREX USA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت VICTREX USA INC با موضوع POLYETHERETHERKETONE (PEEK) نام شرکت: VICTREX USA INCتاریخ ثبت : 32428موضوع و زمینه کار : POLYETHER..

ادامه مطلب

BAUSCH AND LOMB PHARMACEUTICALS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BAUSCH AND LOMB PHARMACEUTICALS INC با موضوع MANUFACTURING SITE,FACILITIES,PERSONNEL AND GENERAL OPERATING PROCEDURES IN TAMP..

ادامه مطلب

TITE PAK INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TITE PAK INC با موضوع PERSONNEL FACILITIES AND CONTROL نام شرکت: TITE PAK INCتاریخ ثبت : 26481موضوع و زمینه کار : PERSONNEL..

ادامه مطلب

UNISYN TECHNOLOGIES CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت UNISYN TECHNOLOGIES CORP با موضوع FACILITIES LOCATED IN TUSTIN, CA نام شرکت: UNISYN TECHNOLOGIES CORPتاریخ ثبت : 32759موضوع و زمینه ..

ادامه مطلب

ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES SA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES SA با موضوع PILOCARPINE HYDROCHLORIDE USP ORAL GRADE نام شرکت: ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES SAتاریخ ..

ادامه مطلب

CORDEN PHARMA COLORADO INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CORDEN PHARMA COLORADO INC با موضوع LINACLOTIDE نام شرکت: CORDEN PHARMA COLORADO INCتاریخ ثبت : 40690موضوع و زمینه کار : LINACLOTI..

ادامه مطلب