فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

ESSEL PROPACK LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ESSEL PROPACK LTD با موضوع Plastic tubes نام شرکت: ESSEL PROPACK LTDتاریخ ثبت : 39380موضوع و زمینه کار : Plastic tubesشهر :..

ادامه مطلب

ERIE MOLDED PLASTICS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ERIE MOLDED PLASTICS INC با موضوع LID FOR DEODORANT نام شرکت: ERIE MOLDED PLASTICS INCتاریخ ثبت : 37879موضوع و زمینه کار : LID FOR D..

ادامه مطلب

SHANDONG YIBAO BIOLOGICS CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHANDONG YIBAO BIOLOGICS CO LTD با موضوع CHONDROITIN SULFATE SODIUM نام شرکت: SHANDONG YIBAO BIOLOGICS CO LTDتاریخ ثبت : 4..

ادامه مطلب

BADGER COLOR CONCENTRATES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BADGER COLOR CONCENTRATES INC با موضوع PLASTIC COLORANTS نام شرکت: BADGER COLOR CONCENTRATES INCتاریخ ثبت : 41372موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

EVEREST ORGANICS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت EVEREST ORGANICS LTD با موضوع OMEPRAZOLE CHLORO COMPOUND USE AS INTERMEDIATE نام شرکت: EVEREST ORGANICS LTDتاریخ ثبت : 420..

ادامه مطلب

ISP CHEMICALS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ISP CHEMICALS INC با موضوع PHENOXYBENZAMINE HYDROCHLORIDE (PBZA) نام شرکت: ISP CHEMICALS INCتاریخ ثبت : 37754موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

VITRO ENVASES NORTEAMERICA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت VITRO ENVASES NORTEAMERICA با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL AND GENERAL OPERATING PROCEDURES IN MONTERREY, MEX..

ادامه مطلب

FRANKLIN INTERNATIONAL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت FRANKLIN INTERNATIONAL با موضوع COVINAX 525-08 نام شرکت: FRANKLIN INTERNATIONALتاریخ ثبت : 38063موضوع و زمینه کار : COVINAX 5..

ادامه مطلب

DIC CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DIC CORP با موضوع MP FILM SERIES نام شرکت: DIC CORPتاریخ ثبت : 42200موضوع و زمینه کار : MP FILM SERIESشهر : Santiagoکشور: ..

ادامه مطلب

SENJU PHARMACEUTICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SENJU PHARMACEUTICAL CO LTD با موضوع BROMFENAC SODIUM نام شرکت: SENJU PHARMACEUTICAL CO LTDتاریخ ثبت : 37659موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب