فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC با موضوع MANUFACTURING OF PLASTIC BOTTLES FOR FOOD AND PHARMACEUTICAL USE نام شرکت: MULTI PLASTICS..

ادامه مطلب

HISUN PHARMACEUTICAL NANTONG CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HISUN PHARMACEUTICAL NANTONG CO LTD با موضوع PRAZIQUANTEL USP نام شرکت: HISUN PHARMACEUTICAL NANTONG CO LTDتاریخ ثبت : 42109موضو..

ادامه مطلب

ALTE REGO CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ALTE REGO CORP با موضوع ARC API LINER CLEAR نام شرکت: ALTE REGO CORPتاریخ ثبت : 39797موضوع و زمینه کار : ARC API LINER CLEA..

ادامه مطلب

SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LTD با موضوع MANUFACTURING SITE , FACILITIES, PERSONNEL AND OPERATING PROCEDURES IN HYOGO, JAPAN. ..

ادامه مطلب

AMCOR FLEXIBLES SELESTAT Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AMCOR FLEXIBLES SELESTAT با موضوع ALUMINUM FOIL PACKAGING MATERIALS نام شرکت: AMCOR FLEXIBLES SELESTATتاریخ ثبت : 30348موضوع و زم..

ادامه مطلب

NATCO ORGANICS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NATCO ORGANICS LTD با موضوع BORTEZOMIB نام شرکت: NATCO ORGANICS LTDتاریخ ثبت : 41249موضوع و زمینه کار : BORTEZOMIBشهر : Sa..

ادامه مطلب

HUMAN INSTITUTE FOR SEROBACTERIOLOGICAL PROD & RES Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HUMAN INSTITUTE FOR SEROBACTERIOLOGICAL PROD & RES با موضوع NAKSOL STOCK SOLUTION نام شرکت: HUMAN INSTITUTE FOR SEROB..

ادامه مطلب

ALUMINUM CO AMERICA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ALUMINUM CO AMERICA با موضوع PILFERPROOF CLOSURE (38MM) FOR STERILE SOLUTIONS نام شرکت: ALUMINUM CO AMERICAتاریخ ثبت : 2517..

ادامه مطلب

NORDA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NORDA INC با موضوع NORDA PERFUME OIL BOUQUET #6061 نام شرکت: NORDA INCتاریخ ثبت : 26840موضوع و زمینه کار : NORDA PERFUME OI..

ادامه مطلب

ORTHO PHARMACEUTICAL CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ORTHO PHARMACEUTICAL CORP با موضوع ESTRADIOL 17-A-IN PROPYLENE GLYCOL : PARENTERAL نام شرکت: ORTHO PHARMACEUTICAL CORPتاریخ ثبت ..

ادامه مطلب