فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

REXENE CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت REXENE CORP با موضوع POLYETHYLENE PE 253 نام شرکت: REXENE CORPتاریخ ثبت : 25931موضوع و زمینه کار : POLYETHYLENE PE 253شهر : Uberlândi..

ادامه مطلب