فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

GYNOPHARMA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت GYNOPHARMA INC با موضوع FACILITIES, METHODS AND CONTROLS IN SOMERVILLE, NJ نام شرکت: GYNOPHARMA INCتاریخ ثبت : 32618موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

PAOLO GOBBI FRATTINI SRL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PAOLO GOBBI FRATTINI SRL با موضوع PLASTIC BAGS FOR PHARMACEUTICAL SOLUTIONS AND THEIR COMPONENTS نام شرکت: PAOLO GOBBI FRATTINI SRLت..

ادامه مطلب

SWORDS LABORATORIES LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SWORDS LABORATORIES LTD با موضوع FLUPHENAZINE DECANOATE نام شرکت: SWORDS LABORATORIES LTDتاریخ ثبت : 26549موضوع و زمینه کار : FLUPHENAZ..

ادامه مطلب

DUPONT DENEMOURS & CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DUPONT DENEMOURS & CO با موضوع TYVEK SPUNBONDED OLEFIN نام شرکت: DUPONT DENEMOURS & COتاریخ ثبت : 25945موضوع و ز..

ادامه مطلب

WEBER INTERNATIONAL PACKAGING CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت WEBER INTERNATIONAL PACKAGING CORP با موضوع PHARMACEUTICAL PLASTIC BOTTLES نام شرکت: WEBER INTERNATIONAL PACKAGING CORPتاریخ ث..

ادامه مطلب

AMERSHAM RADIOCHEMICAL CENTER Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AMERSHAM RADIOCHEMICAL CENTER با موضوع INDIUM IN 111 OXINE نام شرکت: AMERSHAM RADIOCHEMICAL CENTERتاریخ ثبت : 29798موضوع و زمین..

ادامه مطلب

PROTEIN DESIGN LABORATORIES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PROTEIN DESIGN LABORATORIES INC با موضوع HUMANIZED MONOCLONAL ANTIBODY (HU1D10) TO HLA-DR. نام شرکت: PROTEIN DESIGN LABORATORI..

ادامه مطلب

OMNICHEM NV Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت OMNICHEM NV با موضوع VERAPAMIL HCL نام شرکت: OMNICHEM NVتاریخ ثبت : 30369موضوع و زمینه کار : VERAPAMIL HCLشهر : Medellínکشور:  ..

ادامه مطلب

CADILA PHARMACEUTICALS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CADILA PHARMACEUTICALS LTD با موضوع ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE USP نام شرکت: CADILA PHARMACEUTICALS LTDتاریخ ثبت : 34638موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

WORTHINGTON BIOCHEM CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت WORTHINGTON BIOCHEM CORP با موضوع HYALURONIDASE نام شرکت: WORTHINGTON BIOCHEM CORPتاریخ ثبت : 19787موضوع و زمینه کار : HYALURONI..

ادامه مطلب