فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORP با موضوع PERSONNEL, FACILS & GEN OPERATING PROCEDURES AT EAST HANOVER, NJ. نام شرکت: NOVAR..

ادامه مطلب

SELOC AG Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SELOC AG با موضوع FUROSEMIDE نام شرکت: SELOC AGتاریخ ثبت : 30957موضوع و زمینه کار : FUROSEMIDEشهر : Soachaکشور:  Colombiaشماره تماس ..

ادامه مطلب

HALOCARBON LABORATORIES DIV HALOCARBON PRODUCTS CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HALOCARBON LABORATORIES DIV HALOCARBON PRODUCTS CORP با موضوع HALOTHANE نام شرکت: HALOCARBON LABORATORIES DIV HALOCARBON PRODUCT..

ادامه مطلب

DISTA PRODUCTS CO DIV ELI LILLY AND CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DISTA PRODUCTS CO DIV ELI LILLY AND CO با موضوع PENICILLIN V POTASSIUM نام شرکت: DISTA PRODUCTS CO DIV ELI LILLY AND COتار..

ادامه مطلب

HUBEI BIOCAUSE HEILEN PHARMACEUTICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HUBEI BIOCAUSE HEILEN PHARMACEUTICAL CO LTD با موضوع IBUPROFEN USP نام شرکت: HUBEI BIOCAUSE HEILEN PHARMACEUTICAL CO LTDتاریخ ث..

ادامه مطلب

CARGILL INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CARGILL INC با موضوع CONTRAMID 92450 نام شرکت: CARGILL INCتاریخ ثبت : 36783موضوع و زمینه کار : CONTRAMID 92450 شهر : Soachaکشور: ..

ادامه مطلب

GLIDE CHEM PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت GLIDE CHEM PVT LTD با موضوع POVIDONE IODINE نام شرکت: GLIDE CHEM PVT LTDتاریخ ثبت : 38103موضوع و زمینه کار : POVIDONE IODINEش..

ادامه مطلب

STRAINTITE Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت STRAINTITE با موضوع DCM-MD-XX-630, 352000: CLARIFICATION VESSEL FOR ONE-TIME USE نام شرکت: STRAINTITEتاریخ ثبت : 38257موضوع و ..

ادامه مطلب

INDO PHYTO CHEMICALS PRIVATE LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INDO PHYTO CHEMICALS PRIVATE LTD با موضوع LEVONORGESTREL USP نام شرکت: INDO PHYTO CHEMICALS PRIVATE LTDتاریخ ثبت : 41048موضوع و..

ادامه مطلب

TORCAN CHEMICAL LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TORCAN CHEMICAL LTD با موضوع DILTIAZEM HYDROCHLORIDE نام شرکت: TORCAN CHEMICAL LTDتاریخ ثبت : 32076موضوع و زمینه کار : DILTIAZEM..

ادامه مطلب