فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

ESSEL PROPACK LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ESSEL PROPACK LTD با موضوع Plastic tubes نام شرکت: ESSEL PROPACK LTDتاریخ ثبت : 39380موضوع و زمینه کار : Plastic tubesشهر :..

ادامه مطلب

ISP CHEMICALS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ISP CHEMICALS INC با موضوع PHENOXYBENZAMINE HYDROCHLORIDE (PBZA) نام شرکت: ISP CHEMICALS INCتاریخ ثبت : 37754موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

FRANKLIN INTERNATIONAL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت FRANKLIN INTERNATIONAL با موضوع COVINAX 525-08 نام شرکت: FRANKLIN INTERNATIONALتاریخ ثبت : 38063موضوع و زمینه کار : COVINAX 5..

ادامه مطلب

DIC CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DIC CORP با موضوع MP FILM SERIES نام شرکت: DIC CORPتاریخ ثبت : 42200موضوع و زمینه کار : MP FILM SERIESشهر : Santiagoکشور: ..

ادامه مطلب

TECHNICAL COATINGS CO SUB BENJAMIN MOORE AND CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TECHNICAL COATINGS CO SUB BENJAMIN MOORE AND CO با موضوع PACKAGING MATERIALS IN THE HS-SERIES نام شرکت: TECHNICAL COATINGS CO SUB..

ادامه مطلب

NAFTONE INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NAFTONE INC با موضوع 6-AMINOCAPROIC ACID نام شرکت: NAFTONE INCتاریخ ثبت : 24540موضوع و زمینه کار : 6-AMINOCAPROIC ACIDشهر : Santiagoک..

ادامه مطلب

CLP INDUSTRIES LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CLP INDUSTRIES LTD با موضوع FLEXIBLE PACKAGING MATERIALS نام شرکت: CLP INDUSTRIES LTDتاریخ ثبت : 31882موضوع و زمینه کار : FLEXIBLE ..

ادامه مطلب

SHANGHAI NUMBER 1 BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHANGHAI NUMBER 1 BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL CO با موضوع HEPARIN SODIUM نام شرکت: SHANGHAI NUMBER 1 BIOCHEMICAL AND PHARMACEUT..

ادامه مطلب

QSV BIOLOGICS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت QSV BIOLOGICS LTD با موضوع EDMONDON FACILITY IN ALBERTA, CANADA نام شرکت: QSV BIOLOGICS LTDتاریخ ثبت : 39309موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

BIOVAIL CORP INTERNATIONAL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BIOVAIL CORP INTERNATIONAL با موضوع MANUFACTURING FACILITIES IN STEINBACH, CANADA. نام شرکت: BIOVAIL CORP INTERNATIONALتاریخ ثبت..

ادامه مطلب