فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

PAOLO GOBBI FRATTINI SRL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PAOLO GOBBI FRATTINI SRL با موضوع PLASTIC BAGS FOR PHARMACEUTICAL SOLUTIONS AND THEIR COMPONENTS نام شرکت: PAOLO GOBBI FRATTINI SRLت..

ادامه مطلب

OMNICHEM NV Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت OMNICHEM NV با موضوع VERAPAMIL HCL نام شرکت: OMNICHEM NVتاریخ ثبت : 30369موضوع و زمینه کار : VERAPAMIL HCLشهر : Medellínکشور:  ..

ادامه مطلب

ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV با موضوع THIOURACIL نام شرکت: ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIVتاریخ ثب..

ادامه مطلب

PRODESFARMA QUIMICA SL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PRODESFARMA QUIMICA SL با موضوع ATENOLOL نام شرکت: PRODESFARMA QUIMICA SLتاریخ ثبت : 32063موضوع و زمینه کار : ATENOLOLشهر : Me..

ادامه مطلب

CONTINENTAL DIVERSIFIED INDUSTRIES Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CONTINENTAL DIVERSIFIED INDUSTRIES با موضوع MANUF CONTROLS FOR PLASTIC CONTAINERS FOR IRRIGATION & IV SOLUTIONS نام شرکت..

ادامه مطلب

SOLMAG SPA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SOLMAG SPA با موضوع FUROSEMIDE نام شرکت: SOLMAG SPAتاریخ ثبت : 27852موضوع و زمینه کار : FUROSEMIDEشهر : Medellínکشور:  Col..

ادامه مطلب

LABLABO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت LABLABO با موضوع METERED AEROSOL VALVES نام شرکت: LABLABOتاریخ ثبت : 30701موضوع و زمینه کار : METERED AEROSOL VALVESشهر : Medell..

ادامه مطلب

SHIJIAZHUANG XINFUDA MEDICAL PACKAGING CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHIJIAZHUANG XINFUDA MEDICAL PACKAGING CO LTD با موضوع HDPE BOTTLES FOR ORAL SOLID PREPARATION نام شرکت: SHIJIAZHUANG XINFUDA MEDI..

ادامه مطلب

SCHERING CHEMICALS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SCHERING CHEMICALS LTD با موضوع ULTRALANUM CREAM PLAIN نام شرکت: SCHERING CHEMICALS LTDتاریخ ثبت : 31623موضوع و زمینه کار : ULTRALANU..

ادامه مطلب

TIANJIN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GENCOM PHARMACY CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TIANJIN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GENCOM PHARMACY CO LTD با موضوع CEFDINIR USP نام شرکت: TIANJIN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GEN..

ادامه مطلب