فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

ISO TEX DIAGNOSTICS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ISO TEX DIAGNOSTICS INC با موضوع IODINE-125 نام شرکت: ISO TEX DIAGNOSTICS INCتاریخ ثبت : 34166موضوع و زمینه کار : IODINE-12..

ادامه مطلب

HYBIO PHARMACEUTICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HYBIO PHARMACEUTICAL CO LTD با موضوع BIVALIRUDIN, NON-STERILE BULK DRUG SUBSTANCE نام شرکت: HYBIO PHARMACEUTICAL CO LTDتاریخ ثب..

ادامه مطلب

VAN DYK AND CO INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت VAN DYK AND CO INC با موضوع CERAPHYL 28 (CETYL LACTATE) نام شرکت: VAN DYK AND CO INCتاریخ ثبت : 23733موضوع و زمینه کار : CERAPHYL ..

ادامه مطلب

METRO INDUSTRIES Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت METRO INDUSTRIES با موضوع PRINTED/PLAIN POLY FOILS AND BLISTER FOILS FOR PHARMACEUTICAL APPLICATIONS نام شرکت: METRO INDUSTRIESتاریخ ثبت..

ادامه مطلب

UNIVERSITY OF CHICAGO DEPARTMENT OF MEDICINE Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت UNIVERSITY OF CHICAGO DEPARTMENT OF MEDICINE با موضوع CARBOWAX–POLYETHYLENE GLYCOLS & OTHER GLYCOLS نام شرکت: UNIV..

ادامه مطلب

NOVOCOL PHARMACEUTICAL CANADA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NOVOCOL PHARMACEUTICAL CANADA INC با موضوع FACILITY AND PROCEDURES IN CAMBRIDGE, ONTARIO نام شرکت: NOVOCOL PHARMACEUTICAL CA..

ادامه مطلب

CAYMAN PHARMA SRO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CAYMAN PHARMA SRO با موضوع ALPROSTADIL نام شرکت: CAYMAN PHARMA SROتاریخ ثبت : 33737موضوع و زمینه کار : ALPROSTADILشهر : Guarulhosکشور:  B..

ادامه مطلب

SHAKLEE USA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHAKLEE USA INC با موضوع FACILITY AND OPERATING PROCEDURES MFG. IN NORMAN, OKLAHOMA نام شرکت: SHAKLEE USA INCتاریخ ثبت : 33114موض..

ادامه مطلب

NITTA GELATIN INDIA LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NITTA GELATIN INDIA LTD با موضوع GELATIN نام شرکت: NITTA GELATIN INDIA LTDتاریخ ثبت : 37087موضوع و زمینه کار : GELATINشهر : Gua..

ادامه مطلب

SEKISUI VOLTEK LLC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SEKISUI VOLTEK LLC با موضوع VOLARA FOAMS—CROSS-LINKED POLYETHYLENE FOAMS نام شرکت: SEKISUI VOLTEK LLCتاریخ ثبت : 28126..

ادامه مطلب