فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MULTI PLASTICS MANUFACTURING LLC با موضوع MANUFACTURING OF PLASTIC BOTTLES FOR FOOD AND PHARMACEUTICAL USE نام شرکت: MULTI PLASTICS..

ادامه مطلب

ALUMINUM CO AMERICA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ALUMINUM CO AMERICA با موضوع PILFERPROOF CLOSURE (38MM) FOR STERILE SOLUTIONS نام شرکت: ALUMINUM CO AMERICAتاریخ ثبت : 2517..

ادامه مطلب

ORTHO PHARMACEUTICAL CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ORTHO PHARMACEUTICAL CORP با موضوع ESTRADIOL 17-A-IN PROPYLENE GLYCOL : PARENTERAL نام شرکت: ORTHO PHARMACEUTICAL CORPتاریخ ثبت ..

ادامه مطلب

ISOTEC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ISOTEC با موضوع POTASSIUM PALMITATE-1,2,3,4-(13)C(4) FOR CLINICAL RESEARCH نام شرکت: ISOTECتاریخ ثبت : 38849موضوع و زمینه کار : POTASSIUM..

ادامه مطلب

ANTIBIOTICOS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ANTIBIOTICOS INC با موضوع TETRACYCLINE PHOSPHATE COMPLEX نام شرکت: ANTIBIOTICOS INCتاریخ ثبت : 36039موضوع و زمینه کار : TETRACYCL..

ادامه مطلب

DELUCA HECTOR F PHD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DELUCA HECTOR F PHD با موضوع STERILE PROCESSING FACILITY نام شرکت: DELUCA HECTOR F PHDتاریخ ثبت : 26464موضوع و زمینه کار : STERILE P..

ادامه مطلب

SUNRISE CONTAINERS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SUNRISE CONTAINERS LTD با موضوع PET BOTTLES FOR PHARMACEUTICALS PACKING نام شرکت: SUNRISE CONTAINERS LTDتاریخ ثبت : 42307موضو..

ادامه مطلب

PHARM ECO LABORATORIES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PHARM ECO LABORATORIES INC با موضوع FACILITIES FOR PHARM-ECO LABS نام شرکت: PHARM ECO LABORATORIES INCتاریخ ثبت : 28012موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

CUDAHY PACKING CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CUDAHY PACKING CO با موضوع DIETHYLSTILBESTROL MIX IN-CUDAHY 3% PHOSPHORUS MIXER W/DES 0.0088%(VET نام شرکت: CUDAHY PACKING COتاریخ ثب..

ادامه مطلب

HAJDUK PLASTICNA AMBALAZA DOO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HAJDUK PLASTICNA AMBALAZA DOO با موضوع HDPE BOTTLES نام شرکت: HAJDUK PLASTICNA AMBALAZA DOOتاریخ ثبت : 42069موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب