فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

MEIJI SEIKA PHARMA CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MEIJI SEIKA PHARMA CO LTD با موضوع DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE DRUG SUBSTANCE نام شرکت: MEIJI SEIKA PHARMA CO LTDتاریخ ثبت : 3591..

ادامه مطلب

THE CONTROL GROUP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت THE CONTROL GROUP با موضوع LAMINATED AND PRINTED PACKAGING FILMS نام شرکت: THE CONTROL GROUPتاریخ ثبت : 38981موضوع و زمینه..

ادامه مطلب

MELODY HEALTHCARE PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MELODY HEALTHCARE PVT LTD با موضوع RAMIPRIL نام شرکت: MELODY HEALTHCARE PVT LTDتاریخ ثبت : 40297موضوع و زمینه کار : RAMIPRILش..

ادامه مطلب

ZOGENIX INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ZOGENIX INC با موضوع DOSEPRO NEEDLE-FREE DELIVERY SYSTEM نام شرکت: ZOGENIX INCتاریخ ثبت : 40444موضوع و زمینه کار : DOSEPRO N..

ادامه مطلب

ROHNER LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ROHNER LTD با موضوع 4-AMINO-5-CHLORO2,1,3-BENZOTHIADIAZOLE DRUG SUBSTANCE نام شرکت: ROHNER LTDتاریخ ثبت : 36318موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

MEDI CAPS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MEDI CAPS LTD با موضوع EMPTY HARD GELATIN CAPSULES نام شرکت: MEDI CAPS LTDتاریخ ثبت : 38399موضوع و زمینه کار : EMPTY HARD GELAT..

ادامه مطلب

DUOPAC PACKAGING INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DUOPAC PACKAGING INC با موضوع ROUND AND OBLONG HDPE BOTTLES نام شرکت: DUOPAC PACKAGING INCتاریخ ثبت : 34799موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

SHIONOGI AND CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHIONOGI AND CO LTD با موضوع 2A,3A-EPITHIO-5A-ANDROSTAN-17B-OL (10275-S) EPITIOSTANOL نام شرکت: SHIONOGI AND CO LTDتاریخ ثبت : 2656..

ادامه مطلب

SYNKEM DIV PLASTO SA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SYNKEM DIV PLASTO SA با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES IN CHENOVE, FRANC..

ادامه مطلب

ARCHIMICA SPA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ARCHIMICA SPA با موضوع IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE نام شرکت: ARCHIMICA SPAتاریخ ثبت : 32068موضوع و زمینه کار : IMIPRAMINE HYDRO..

ادامه مطلب