فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

BERRY PLASTICS CORP TAPES AND COATINGS DIV Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BERRY PLASTICS CORP TAPES AND COATINGS DIV با موضوع STERILE FINISHED PRODUCTS AND STERILE PROCESSING OPERATIONS نام شرکت: BERRY P..

ادامه مطلب

ASHA CELLULOSE I PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ASHA CELLULOSE I PVT LTD با موضوع ASHACEL ETHYL CELLULOSE نام شرکت: ASHA CELLULOSE I PVT LTDتاریخ ثبت : 40529موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

AMOCO CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AMOCO CORP با موضوع AMOCO’S POLYPROPYLENE RESINS FOR DRUG PACKAGING نام شرکت: AMOCO CORPتاریخ ثبت : 26394موضوع و زمینه ..

ادامه مطلب

FINORGA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت FINORGA با موضوع TRITHIOZINE نام شرکت: FINORGAتاریخ ثبت : 29089موضوع و زمینه کار : TRITHIOZINEشهر : São Luísکشور:  Brazilشماره تماس..

ادامه مطلب

SKC INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SKC INC با موضوع SKYROL PET FILMS FOR PACKAGING DRUG PRODUCTS نام شرکت: SKC INCتاریخ ثبت : 36623موضوع و زمینه کار : SKYROL PE..

ادامه مطلب

HUBEI HUANGSHI SHIXING PHARMACEUTICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HUBEI HUANGSHI SHIXING PHARMACEUTICAL CO LTD با موضوع DEXKETOPROFEN TROMETAMOL نام شرکت: HUBEI HUANGSHI SHIXING PHARMACEUTIC..

ادامه مطلب

FILLAB INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت FILLAB INC با موضوع POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SUPPOSITORY SHELLS نام شرکت: FILLAB INCتاریخ ثبت : 36221موضوع و زمینه کار : POLYVINYL..

ادامه مطلب

SVAM PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SVAM PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD با موضوع SLITTED ALU-ALU FOIL نام شرکت: SVAM PACKAGING INDUSTRIES PVT LTDتاریخ ثبت : 39739..

ادامه مطلب

FRANK SAMUEL AND CO INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت FRANK SAMUEL AND CO INC با موضوع POWDERED WHOLE RAUWOLFIA SERPENTINA ROOT نام شرکت: FRANK SAMUEL AND CO INCتاریخ ثبت : 20659م..

ادامه مطلب

PHARMICHEM TESTING SERVICES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PHARMICHEM TESTING SERVICES INC با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES IN TINL..

ادامه مطلب