فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

WEI MING PHARMACEUTICAL MFG CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت WEI MING PHARMACEUTICAL MFG CO LTD با موضوع MICROCRYSTALLINE CELLULOSE نام شرکت: WEI MING PHARMACEUTICAL MFG CO LTDتاریخ ثبت ..

ادامه مطلب

ARCO CHEMICAL CO DIV ATLANTIC RICHFIELD CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ARCO CHEMICAL CO DIV ATLANTIC RICHFIELD CO با موضوع DYLAN POLYETHYLENE 1020 F-40 RESIN COMPOUNDS نام شرکت: ARCO CHEMICAL CO DIV ATLA..

ادامه مطلب

SIEGFRIED EVIONNAZ SA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SIEGFRIED EVIONNAZ SA با موضوع BUPIVACAINE HCL نام شرکت: SIEGFRIED EVIONNAZ SAتاریخ ثبت : 28227موضوع و زمینه کار : BUPIVACAI..

ادامه مطلب

VICTOR TUBE CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت VICTOR TUBE CORP با موضوع PRODUCTION OF COLLAPSIBLE TUBES IN HARRISSONBURY,VA. نام شرکت: VICTOR TUBE CORPتاریخ ثبت : 31259مو..

ادامه مطلب

EEI CAPSULES LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت EEI CAPSULES LTD با موضوع EMPTY HARD GELATIN CAPSULES نام شرکت: EEI CAPSULES LTDتاریخ ثبت : 39154موضوع و زمینه کار : EMPTY HAR..

ادامه مطلب

AXIALL CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AXIALL CORP با موضوع PVC RESINS نام شرکت: AXIALL CORPتاریخ ثبت : 28220موضوع و زمینه کار : PVC RESINSشهر : Belémکشور:  Brazil..

ادامه مطلب

TENCO ASSEMBLIES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TENCO ASSEMBLIES INC با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES. نام شرکت: TENCO ..

ادامه مطلب

MINERALS AND CHEMICALS PHILIPP CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MINERALS AND CHEMICALS PHILIPP CORP با موضوع PHARMASORB – REGULAR & COLLOIDAL نام شرکت: MINERALS AND CHEMICALS PH..

ادامه مطلب

EI DUPONT DE NEMOURS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت EI DUPONT DE NEMOURS INC با موضوع DUPONT APPEEL LIDDING RESINS نام شرکت: EI DUPONT DE NEMOURS INCتاریخ ثبت : 40165موضوع و زمینه ک..

ادامه مطلب

ICEUTICA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ICEUTICA INC با موضوع SOLUMATRIXT ABIRATERONE ACETATE DRUG PRODUCT INTERMEDIATE نام شرکت: ICEUTICA INCتاریخ ثبت : 41593موضوع ..

ادامه مطلب